El dia a dia a l'escola

El dia a dia a l'escola (22)

PIPE és un programa flexible i gratuït per potenciar, millorar i estandarditzar l’ensenyament d’idiomes a l’escola de forma global, compatible i amb resultats avalats/certificats per entitats de reconegut prestigi internacional. 

QUIN TIPUS D’EDUCACIÓ OFERIM?

 

El tipus d’educació que oferim respon a una concepció cristiana de la persona, de la vida i del món.

Volem que el nostre alumnat sigui feliç en el seu treball, en la relació amb els altres i en totes les activitats que realitzen.

Què volem?  Com ho fem?  Amb quins recursos?

Anglès a  la nostra escola.

Si hi ha una matèria que es diferencia pel seu paper decisiu en totes les matèries escolars és la llengua.

La gestió dels nostres centres és participativa assumint cadascú la part que ens correspon en la responsabilitat global del Centre.

QUI SOM?

La nostra escola pertany a la congregació de les Religioses de Jesús-Maria, fundada per Sta. Claudina Thévenet, des de l’any 1850 en què inicia la seva missió a Espanya, procura viure i transmetre l’estil educatiu dels seus orígens responent als reptes de la societat actual.

L’EDUCACIÓ INFANTIL té com a finalitat cobrir les necessitats físiques, afectives, intel·lectuals i socials mitjançant una pedagogia que respecti el procés d’aprenentatge i maduresa personal.

L’EDUCACIÓ PRIMÀRIA té com a finalitat que l’infant desenvolupi les seves capacitats individuals motrius, d’equilibri personal, de relació i que garanteixi, alhora, l’adquisició de coneixements, formant-lo com a persona.

L’ESO té com a finalitat la consolidació dels aprenentatges instrumentals de l’Educació Primària, s’inicia els alumnes en altres camps del saber s’aprofundeix en les àrees fonamentals. 

Tenim uns equipaments complets i adaptats per a tot el nostre alumnat. Com l'aula de robòtica, l'aula de música, l'aula d'audiovisuals, la biblioteca, la capella, el laboratori, les pistes esportives, la sala d'actes, les pissarres digitals o l'hort escolar.

Pàgina 1 de 2

Accés a la Plataforma (versió antiga)

https://jesusmariact-jm-barcelona.micolegio.es/educamos/

EX ALUMNES JM Claudina