Imprimir aquesta pàgina

LA COMUNITAT EDUCATIVA

Publicat a: El dia a dia a l'escola

El Centre és una comunitat educativa formada por tots els que compartim el projecte educatiu:

 

Entitat titular: la Congregació de les Religioses de Jesús-Maria és la responsable de la direcció, del funcionament i de la gestió dels Centres davant la societat, l'administració i la comunitat educativa.

L'Alumnat: són els protagonistes de la seva formació i el centre de la comunitat educativa.

El Professorat: són els responsables de l'ensenyament i de l'aprenentatge de les diverses àrees i participen activamenten la posada en pràcticadel projecte educatiu.

Pares o tutors: són els principals responsables de l'educació dels seus fills. Han de conèixer el tipus d'educació que s'ofereix en aquest centre.

Donem importància a la relació i a la coordinació entre familía i escola a través de mantenir el contacte amb freqüència i amb cordialitat.

Personal d'administració i serveis i els col.laboradors: participen en la tasca educativa del centre realitzant diverses tasques.