LA NOSTRA METODOLOGIA

Publicat a: El dia a dia a l'escola

Què volem?  Com ho fem?  Amb quins recursos?

1. Què volem?

 • Educació en valors cristians
 • Llibertat
 • Responsabilitat i sentit crític
 • Justícia i solidaritat
 • Pau i convivència
 • Capacitat de reflexió
 • Formació integral i autònoma, coherent amb la realitat social i compromesa amb la construcció d’un món més just
 • Preparació intel·lectual
 • Ambient familiar

2. Com ho fem?

Amb una metodologia:

 • Personalitzada
 • Activa
 • Oberta
 • Flexible
 • Preventiva
 • Creadora d’hàbits de treball i d'ordre
 • Que fomenta el treball ben fet

3. Amb uns recursos:

 • Grups flexibles
 • Treballs per racons
 • Tallers
 • Desdoblaments
 • Suport informàtic
 • Reforços
 • Tutories individualitzades
 • Orientació psicopedagògica
 • Reunions de pares 

Accés a la Plataforma (versió antiga)

https://jesusmariact-jm-barcelona.micolegio.es/educamos/

EX ALUMNES JM Claudina